Główna » Wydarzenia » Otwarcie Odcinka Rychwałd – Szczyrk
Otwarcie Odcinka Rychwałd – Szczyrk
DODANO: 13.08.2011

21 Kwietnia wyruszyliśmy na szlak III-cim ODCINKIEM BESKIDZKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA
Choć trzeci odcinek Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba WADOWICE – SZCZYRK nie jest jeszcze gotowy
w całości, to w związku z pierwszą rocznicą nadania naszej świątyni tytułu :
Sanktuarium Św. Jakuba , postanowiliśmy oficjalnie otworzyć i przejść nowo powstały odcinek,
Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba : Rychwałd – Szczyrk.
Rozpoczeliśmy mszą św. w Rychwałdzie o 9.00.
(Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej – sanktuarium maryjne położone w Rychwałdzie na Żywieczczyźnie. Obiekt kultu stanowi XV-wieczny obraz Matki Bożej nieznanego autorstwa podarowany miejscowej parafii w 1644, znajdujący się w kościele parafialnym parafi pod wezwaniem św. Mikołaja

Barokowy kościół św. Mikołaja poświęcony w 1756 r. jest świątynia trzynawową z półkolisto zakończonym prezbiterium i dwoma masywnymi wieżami zamykającymi między sobą przedsionek. Elewacja zewnętrzna jest nad wyraz skromna, praktycznie pozbawiona zdobień; zupełnie inaczej prezentuje się pełne barokowego przepychu wnętrze kościoła.

Najcenniejszym elementem wystroju jest ołtarz główny w tzw. stylu rejencji (przejściowym między barikiem i rokoko Podobnie jak dwa ołtarze boczne w prezbiterium i ambona, jest dziełem Szymona Gogolczyka z Frydka. Ołtarze naw bocznych – Trójcy Świętej i Bractwa Szkaplerza Świętego – stworzyli odpowiednio: Urban Jurowski z Żywca i Grzegorz Lubiński z Cieszyna. W szafkach, wpuszczonych w filary nawy głównej, na uwagę zasługują rokokowe obrazy św. Mikołaja i św. Jadwigi.

Jedyną istotną zmianą wewnątrz kościoła była renowacja w latach 1930-1935, podczas której powstała
nowa polichromia autorstwa Pawła Palki, obrazy boleści NMP na sklepieniu autorstwa Adolfa Hironia
i witraże eucharystyczne w prezbiterium wykonane przez M. Romańczyka. W roku 1962 r. okna naw
bocznych ozdobiły witraże projektu Reginy Rychłowskiej.
W sąsiedztwie kościoła znajdują się również: plebania z 1835 r. i Franciszkański Dom
Edukacyjno-Formacyjny z 2000 r.)
Następnie przeszliśmy do konkatedry w Żywcu (ok. 6 km.). Idąc przez Żywiec musieliśmy korzystać
z przewodnika, ponieważ część szlaku, która przechodzi przez miasto, nie jest jeszcze oznakowana
( czekamy na zgodę urzędu miasta ).
(Kościół p.w. Świętego Krzyża w Żywcu , aktualnie najstarszy kościół w Żywcu z końca XIV wieku.
Pierwotnie gotycki, ale w ciągu wieków ciągle rozbudowywany. Mury z otynkowanych kamieni,
natomiast dach kryty jest gontem. Na zewnątrz absydy 3 krzyże z Chrystusem i łotrami
po bokach. Na zewnątrz kościoła znajduje się Kalwaria z Chrystusem Ukrzyżowanym z łotrami
po bokach. Do XVII wieku kościół znajdował się na terenie nieczynnego już cmentarza.)
O godz. 12.00 po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, wyruszyliśmy w stronę Pietrzykowic i po przejściu
ok 4 km. docieramy do tamtejszego kościoła.
(Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach.
Pierwotnie mieszkańcy Pietrzykowic korzystali z parafii
w Łodygowicach. Przed I wojną światową powstała inicjatywa budowy własnego kościoła, zrealizowana po odzyskaniu niepodległości, wspierana darowiznami Arcyksięcia Karola Stefana z Żywca, Barona Otto Klobusa z Łodygowic i zamożniejszych obywateli. Drewniany kościół (zakrystia i prezbiterium
murowane) o długości 22m i 10m szerokości z sygnaturką, poświęcony w 1924r. spłonął niemal
doszczętnie w czerwcu 1950r. Uratowano większą część wyposażenia kościoła.
W październiku 1950 r. ks. Kard. Adam Sapieha święci kamień węgielny pod dzisiejszy kościół.
Świątynia konsekrowana w 1995r. przez ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego posiada 56 m długości,
25m szerokości, z wieżą zwieńczoną czterometrowym krzyżem.

W głównym ołtarzu nad Tabernakulum, ozdobionym drewnianą polichromią z kłosami zboża i winogronami, znajduje się 4m figura Serca Pana Jezusa, wykonana przez artystę ze Szczyrku Piotra Kłoska, wraz z płaskorzeźbą przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę. Złocenia wykonali bracia Mitkowie z Krakowa. W drewnianym ołtarzu z 1925 r. zachowała się figura św. Franciszka wykonana z masy marmolitowej, ufundowana w 1943r. przez Trzeci Zakon, figura św. Józefa z Dzieciątkiem oraz wizerunek M.B. Częstochowskiej.
Ołtarz boczny Matki Bożej Fatimskiej przedstawia pastuszków podczas objawienia Maryi oraz obraz
M.B. Nieustającej Pomocy.
W ołtarzu bocznym Św. Józefa oprócz Jego wizerunku znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego.
Kościół posiada figurę M.B. Fatimskiej z przepięknym drewnianym różańcem, stawianą okolicznościowo na tle fascynującej figury Serca Jezusowego w ołtarzu głównym oraz obraz św. Antoniego. Wyposażony
jest w drewnianą ambonę, organy, Stacje Drogi Krzyżowej, witraże przedstawiające sceny Starego
i Nowego Testamentu.
Na wieży umieszczone są trzy dzwony o łącznej wadze 900kg i elektroniczny zegar.)
Z Pietrzykowic przez Łodygowice dochodzimy do Kalnej ( to następne 7 km).
Po krótkim nabożeństwie i ciepłym posiłku ( Aniu dziękujemy Ci za pyszną kwaśnicę ),
przez Godziszkę i przecinając wschodnie zbocze Skalitego, docieramy do granic Szczyrku.
Po przebyciu, w sumie – 23 km. finiszujemy w SANKTUARIUM ŚW. JAKUBA W SZCZYRKU.
Tutaj mamy okazję uczcić relikwię Apostoła i podziękować Bogu za Jego wstawiennictwem
za pogodę i opiekę na szlaku.

Do zobaczenia na następnym odcinku Jakubowego Szlaku.

 

NIECH APOSTOŁ WAS PROWADZI.

Zdjęcia do Pobrania.

"Stara Europo: odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki! Tchnij życie w swoje korzenie! J.P II "

"Niech Apostoł was prowadzi."

Camino - z Janem Pawłem II