Główna » Wydarzenia » Parafie Jakubowe na Jasnej Górze
Parafie Jakubowe na Jasnej Górze
DODANO: 28.04.2015

Minęła 10-ta rocznica powstania pierwszego odcinka Szlaku Jakubowego w Polsce!
Bractwo Jakubowe z Więcławic Starych było organizatorem tegorocznej częstochowskiej pielgrzymki
Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła Starszego, Która odbyła się 25 kwietnia.
Wraz z ks. proboszczem Andrzejem Lorancem i ks. Jackiem Gasidło w kościele św. Jakuba
uczestniczyliśmy w krótkiej adoracji Najśw. Sakramentu.
Następnym punktem było otwarcie Jasnogórskiej Drogi św. Jakuba (68km), prowadzącej z Częstochowy
(w Sączowie łączy się z Drogą Via Regia) do Piekar Śl., umożliwiającej dalszą wędrówkę w stronę Moraw
i Austrii.
Na Jasną Górę Alejami wyruszyła cała liczna grupa : kapłani, Bractwa w strojach ze sztandarami,
parafianie.
W auli O. Kordeckiego prelekcję wygłosił J.E. ks. Bp Krzysztof Zadarko – przewodniczący Rady
ds.Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.
Z roku na rok następuje ożywienie ruchu pielgrzymkowego i dynamiczny rozwój Dróg na terenie Polski,
prowadzących do grobu Apostoła w Santiago de Compostela
Mapa Polski w ciągu tych 10. lat zagęściła się pięknie licznymi, nowymi Szlakami!
Każde Bractwo mogło zaprezentować swoje działania. Ks. proboszcz Andrzej w oszczędnych słowach
przedstawił działania szczyrkowskiego Bractwa. Na tle innych wypadło korzystnie, i to nie tylko ze
względu na wytyczenie i oznakowanie wielu szlaków, ale przede wszystkim na pielgrzymowanie;
dziś także bardzo liczne.
Msza św. sprawowana była o godz. 12:00 w bardzo zapełnionej Kaplicy Cudownego Obrazu MB,
a o 13:30 Droga Krzyżowa na Wałach jasnogórskich, zakończona biskupim błogosławieństwem.
.                                                                        Bueno Camino!
.                                                                                                                                        Stanisława Więzik

 

NIECH APOSTOŁ WAS PROWADZIZdjęcia do Pobrania.

"Stara Europo: odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki! Tchnij życie w swoje korzenie! J.P II "

"Niech Apostoł was prowadzi."

Camino - z Janem Pawłem II