Główna » Wydarzenia » Synod Jakubowy w Szczyrku
Synod Jakubowy w Szczyrku
DODANO: 15.07.2022

Synod Ogólnopolskiego Bractwa Jakubowego w Szczyrku

W dniu 8 lipca 2022 r. Mszą św. sprawowaną w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła Starszego w Szczyrku
rozpoczęto kolejne spotkanie synodalne Ogólnopolskiego Bractwa Jakubowego w Polsce.
Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Hoffmann, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Bielsko-Żywieckiej wraz z ks. Szymonem Czauderną z Brzeszcz (obaj członkowie Bractwa w Szczyrku),
ks. Stanisławem Czerwińskim z Jakubowa, ks. dr. Leszkiem Łysieniem, ks. prałatem Józefem Lenartem,
ks.Krzysztofem  Moskalem oraz proboszczem ks. kan. Andrzejem Lorancem, kustoszem
Sanktuarium św. Jakuba Ap. St. w Szczyrku.
.

Tak wiele słów powiedziano już o św. Jakubie, zaznaczył ks. Piotr w głoszonej homilii,
zatem na dziś jako temat przewodni wybrał „wierność” – wierność Bogu, Ewangelii, powołaniu, idei.
W Szczyrkowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja, którą w sposób charakterystyczny jako dwugłos prowadził ks. dr Leszek Łysień z dr filozofii Lucjanem Wrońskim.
Wiodącym tematem była „Droga”, droga nie tylko jako szlak Jakubowy, ale droga pod prąd – jak to
jasno określił Zbigniew Herbert w jednym z wywiadów –„nigdy nie szedłem z prądem, z prądem płyną śmiecie” – do Źródła, do Drogi (Jam jest Prawdą, Drogą …).
Cytując filozofów ( Nietzsche), romantyków (Norwida, Mickiewicza) – podkreślał, że nie należy bać się
zadawania pytań, to jest także jeden ze sposobów poszukiwania Drogi.
Po wspólnym obiedzie odbyło się zebranie sprawozdawcze Ogólnopolskiego Bractwa Jakubowego
w Polsce, na którym po wysłuchaniu sprawozdań – poprzez podjęte Uchwały udzielono absolutorium
Zarządowi i zatwierdzono plan pracy Kapituły na przyszły okres.
Buen Camino!                                                                                                                Stanisława Więzik

.

NIECH APOSTOŁ WAS PROWADZI

 

Zdjęcia do Pobrania.

"Stara Europo: odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki! Tchnij życie w swoje korzenie! J.P II "

"Niech Apostoł was prowadzi."

Camino - z Janem Pawłem II