odcinek nr 3
WADOWICE – SZCZYRK – 73 Km

Odcinek III – Beskidzkiej Drogi Św. JakubaBDŚJ Mapka Odcinka III
prowadzi nas po Beskidzie Małym,
Beskidzie Średnim, Kotlinie Żywieckiej
i Beskidzie Śląskim na odcinku od Wadowic
do Szczyrku w znacznej mierze równolegle
do szlaków spacerowych, gminnych, turystycznych, narciarskich i rowerowych.
W czasie pielgrzymowania oprócz muszli jakubowej spotkamy się z następującymi znakami :
– szlak spacerowy – kwadrat po przekątnej biały i danego koloru
– szlak gminny – biały kwadrat z odpowiedniego koloru przekątną z lewego górnego do
prawego dolnego rogu.
– szlak turystyczny – na białym tle poziomy kolorowy pasek
– szlak narciarski – na pomarańczowym tle poziomy kolorowy pasek
– szlak kolarski – na białym tle rower z kolorową kreską u dołu.
– szlak białych serduszek
Odcinek III Beskidzkiej Drogi św. Jakuba  wiedzie pielgrzyma zarówno starodawnymi dalekosiężnymi (Ziemia Święta, Rzym, Compostelo ) jak i współczesnymi traktami pątniczymi. Wreszcie droga tym odcinkiem prowadzi nas ulubionymi ścieżkami turystycznymi i pielgrzymkowymi Św. Jana Pawła II.
Fragment z Wadowic do Ślemienia przez Ponikiew, Groń JP II, Leskowiec i Łamaną Skałę pokrywa się
z Małopolskim Szlakiem Papieskim.
Naszemu pielgrzymowaniu ścieżkami  III odcinka w szczególny sposób towarzyszą nam 3 postacie :
Matka Boża, św. Jakub Ap.St. oraz Św.. Jan Paweł II.
Odcinek ten, najwygodniej można podzielić na 3 fragmenty :
1. Wadowice – schronisko „Pod Leskowcem” (nocleg) – 21 km
2. schronisko „Pod Leskowcem” – Sanktuarium na Jasnej Górce(nocleg w Domu Pielgrzyma) – 16 km
lub wariant do Sanktuarium MB Rychwałdzkiej (nocleg w Franciszkańskim Domu)- 28 km
3.
Jasna Górka – Szczyrk – 36 km, jeżeli wariant z Rychwałdu do Szczyrku to – 24 km

Mapa
Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba

Przewodnik III odcinka
Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba
PDF

"Stara Europo: odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki! Tchnij życie w swoje korzenie! J.P II "

"Niech Apostoł was prowadzi."

Camino - z Janem Pawłem II