odcinek nr 5
SIMORADZ – FRYDEK MISTEK – 54 KM

mapka-szlak-Jakubowy V

Odcinek V – Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba
prowadzi nas po Pogórzu
Cieszyńskim, Wysoczyźnie
Kończyckiej i Dolinie Górnej Wisły
u podnóża Beskidu Śląsko
Morawskiego w znacznej mierze
równolegle doszlaków spacerowych,
turystycznych, narciarskich
i rowerowych.

W czasie pielgrzymowania oprócz muszli jakubowej spotkamy się z następującymi znakami:
– szlak spacerowy- kwadrat po przekątnej biały i danego koloru
– szlak turystyczny – na białym tle poziomy kolorowy pasek
– szlak narciarski – na pomarańczowym tle poziomy kolorowy pasek
– szlak kolarski- na białym tle rower z kolorową kreską u dołu.
Odcinek V Beskidzkiej Drogi wiedzie pielgrzyma zarówno starodawnymi dalekosiężnymi
(Ziemia Święta, Rzym, Compostelo) jak i współczesnymi traktami pątniczymi.
Jeszcze dziś pamiętamy opowieści naszych babć i dziadków o słynnych pielgrzymkach
z kapelą do Matki Bożej Frydeckiej we Frydku (obecnie Czechy), gdzie biciem dzwonów
witano pątników. Do dnia dzisiejszego do Bazyliki MB Frydeckiej podążają co miesięczne
pielgrzymki poszczególnych dekanatów, których ukoronowaniem jest wielkie
pielgrzymowanie w dzień odpustu. W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na pewną
ciekawostkę: nie przypadkowo kościoły p.w.św.Jakuba bardzo często budowano przy
sanktuariach, traktując je jako swoiste ”przedsionki”- kościoły stacyjne z lazaretem
włącznie (Częstochowa, Myślenice, Frydek- Mistek, Szczyrk).
Naszemu pielgrzymowaniu ścieżkami V odcinka w szczególny sposób towarzyszą nam postaci :
Matki Bożej, św.Jakuba, św. Jana Sarkandra oraz św.św.Metodego i Cyryla.
Szczególnie na terenie Czech droga św.Jakuba łączy się z drogami św.św. Metodego i Cyryla.
Odcinek V nie jest jeszcze w całości oznaczony w terenie, co nie oznacza, że nie można
pielgrzymować od zaraz, korzystając z przewodnika i znaków turystycznych.
Odcinek ten, najwygodniej można podzielić na 2 fragmenty:
1. Simoradz – Ropice (nocleg) – 24km
2.  Ropice – Frydek-Mistek – 30 km

Mapa
Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba

Przewodnik V odcinka
Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba
PDF

"Stara Europo: odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki! Tchnij życie w swoje korzenie! J.P II "

"Niech Apostoł was prowadzi."

Camino - z Janem Pawłem II