Odcinek nr 1
STARY SĄCZ – MYŚLENICE – 112 Km

BDŚJ Mapka Odcinka I

Odcinek I Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba – prowadzi
nas po Beskidzie Wyspowym,Pogórzu Wiśnickim
i Beskidzie Makowskim (Beskidzie Średnim)
w znacznej mierze równolegle do szlaków
spacerowych, turystycznych, narciarskich i rowerowych wiedzie pielgrzyma zarówno starodawnymi
dalekosiężnymi (Ziemia Święta, Rzym, Compostelo) jak i współczesnymi traktami pątniczymi.
Wreszcie droga tym odcinkiem prowadzi nas ulubionymi ścieżkami turystycznym
i pielgrzymkowymi Św. Jana Pawła II,a niektóre fragmenty pokrywają się
z Małopolskim Szlakiem Papieskim.
Naszemu pielgrzymowaniu ścieżkami I odcinka w szczególny sposób towarzyszą nam 4 postaci:
Matki Boskiej, św. Jakuba Ap. St., Św. Jana Pawła II oraz Świętej Kingi.
W czasie pielgrzymowania oprócz muszli jakubowej spotkamy się z następującymi znakami:
– szlak spacerowy- kwadrat po przekątnej biały i danego koloru
– szlak turystyczny – na białym tle poziomy kolorowy pasek
– szlak narciarski – na pomarańczowym tle poziomy kolorowy pasek
– szlak kolarski- na białym tle rower z kolorową kreską u dołu.
Odcinek I nie jest jeszcze oznaczony w terenie, co nie oznacza, że nie można pielgrzymować od zaraz,
korzystając z przewodnika i znaków turystycznych. Odcinek ten, najwygodniej można podzielić na
4 fragmenty:
1. Stary Sącz ( rynek ) – Łukowica – 15 km
2. Łukowica – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu – 37 km
3. Schronisko w Rozdzielu – Opactwo oo. Cystersów w Szczyrzycu – 28 km
4. Szczyrzyc – Myślenice ( Stradom ) – 32 km

Mapa
Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba

Przewodnik I odcinka
Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba

PDF

"Stara Europo: odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki! Tchnij życie w swoje korzenie! J.P II "

"Niech Apostoł was prowadzi."

Camino - z Janem Pawłem II